INTERNISTICKÉ ČTVRTKY

INTERNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE PŘEROV

Seminář je pořádán pod záštitou odborného garanta doc. MUDr. Dana Marka, Ph.D., FESC.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás pozvat na další z řady našich internistických čtvrtků, kde se budeme věnovat problematice techniky implantace kardiostimulátorů a možných problémů s kardiostimulací spojených.

24. ZÁŘÍ 2020 od 17 hod.

HOTEL JANA (KOLIBY 2, PŘEROV)
Registrace přihlášených účastníků od 16:30 hod

Medtronic
Nemocnice Přerov
Česká lekařská komora

PROGRAM

17:00 - 19:00 hod.

IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU
Doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., FESC
Interní oddělení Nemocnice Přerov

KOMPATIBILITA STIMULAČNÍCH SYSTÉMŮ S MAGNETICKOU REZONANCÍ
Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
Fakultní nemocnice Brno

KOMPLIKACE KARDIOSTIMULACE
Doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., FESC
Interní oddělení Nemocnice Přerov

DISKUZE

Svou účast prosím elektronicky potvrďte pomocí registračního formuláře nebo telefonicky na čísle (+420) 724 390 504.

Občerstvení v průběhu semináře zajištěno.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16 a je ohodnocena 2 kredity.

REGISTRACE

Přerov 2020

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři. Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „PRAKTICKÉ ASPEKTY KARDIOSTIMULACE“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.