DAPAGLIFLOZIN – NOVÁ RENOPROTEKCE

(hybridní seminář)

08.12.2022 od 17:30 hodin
Bastion Prague Restaurant
(Horská 1751/4, Praha 2)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore!

Klinika nefrologie IKEM a společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o. si vás s potěšením dovolují pozvat na odborný seminář Dapagliflozin – nová renoprotekce.

Odbornou garanci převzal prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Kliniky nefrologie a Transplantcentra IKEM. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity.

AstraZenecaIKEMČeská lekařská komora

Odborný program 17:30 – 19:00

DAPAGLIFLOZIN – NOVÁ RENOPROTEKCE

17:30 – 17:40 Úvodní slovo
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
17:40 – 18:00 Renoprotekce založená na důkazech studie Dapa-CKD
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
18:00 – 18:20 Možnost renoprotekce u nemocných s chronickou glomerulonefrididou
MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
18:20 – 18:40 Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů a internistů s nefrology v péči o nemocné
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
18:40 – 19:00 Moderovaná diskuse

Svou účast prosím potvrďte zde pomocí registračního formuláře nebo telefonicky na čísle (+420) 724 390 504. Registrace na prezenční formu jsou přijímány do naplnění kapacity. Registrace na online formu nejsou omezeny.

Na semináři budou dodržována veškerá v tu chvíli platná epidemická opatření proti šíření koronaviru.

Zkrácené informace o léčivém přípravku FORXIGA naleznete zde: Slovensky / Česky.

REGISTRACE

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.
Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „DAPAGLIFLOZIN – NOVÁ RENOPROTEKCE“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.