Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

srdečně vás zveme na hybridní seminář společnosti AstraZeneca věnovaný novým možnostem v léčbě srdečního selhání

MÁME NALADĚNO.
SRDCEM!

Středa 06.03.2024 od 17 hodin
Praha, IKEM, Vídeňská 9, kongresový sál

Předsedající: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

CZ-5687

Program

17:00 – 17:10 Úvod, přivítání
Kuuno Vaher (AstraZeneca)
17:10 – 17:35 Dapagliflozin – opěrný bod v léčbě srdečního selhání
prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. (IKEM)
17:35 – 18:00 Srdeční selhání a fibrilace síní. Slepice nebo vejce?
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC (IKEM)
18:00 – 18:20 Kardiorenální syndrom u nemocných s HFpEF
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. (IKEM)
18:20 – 18:30 Odborná diskuse
18:30 Konec programu
Po skončení odborného programu jsou účastníci zváni na večeři.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity. Odborným garantem je prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiologie IKEM. Účast je zdarma.

Svou účast prosím potvrďte zde pomocí registračního formuláře nebo telefonicky na čísle (+420) 724 390 504. Registrace na prezenční formu jsou přijímány do naplnění kapacity.

Online přenos bude dostupný zde.
Heslo: 518607

Zkrácenou informaci o léčivém přípravku FORXIGA najdete ZDE.
SPC FORXIGA najdete ZDE.

HFpEF – srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí
Datum přípravy: Únor 2024

CZ-5687

REGISTRACE

MAME NALADENO (2024)

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři. Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „MÁME NALADĚNO. SRDCEM!“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.