19. Odborné sympozium společnosti Medtronic Czechia, s.r.o.

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme vás na již 19. ročník Odborného sympozia,
které se uskuteční 10. – 12. ledna 2020 v LH Hotelu Jana v Přerově.

Věříme, že i tentokrát pro vás bude program sympozia zajímavý a přínosný. Připravili jsme řadu nových témat, která díky dřívější dobré zkušenosti doplní několik workshopů.

Odborným garantem akce je prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.

Těšíme se na setkání.
Medtronic Czechia, s.r.o.

ODBORNÝ PROGRAM

PÁTEK 10. 1. 2020

18:00 Příjezd
18:00 – 22:00 Večeře

SOBOTA 11. 1. 2020

8:55 – 9:00 Zahájení sympozia
 
KATETRIZAČNÍ ABLACE
Předsedající: Štěpán Havránek, Petr Pařízek
 
9:00 – 9:15 Co nového v dokumentu expertů o ablacích komorových arytmií?
Petr Peichl
9:15 – 9:30 Ablace bez použití rentgenového záření – stojí to za všechno úsilí?
František Lehar
9:30 – 9:45 Budou moci katetrizační ablace FS dělat v budoucnu i intervenční kardiologové?
Martin Fiala
9:45 – 10:05 Hybridní ablace u FS má před sebou světlou budoucnost?
Pro: Martin Pešl, Proti: Tomáš Skála
10:05 – 10:25 Nahradí implantace okludéru antikoagulační léčbu u pacientů s FS?
Pro: Pavel Osmančík, Proti: Luděk Haman
10:25 – 10:55 Diskuze
10:55 – 11:15 Coffee–break
 
MECHANICKÉ PODPORY
Předsedající: Jan Škoda, Miroslav Pšenička
 
11:15 – 11:30 Úloha mechanických srdečních podpor při kardiopulmonální resuscitaci
Jan Bělohlávek
11:30 – 11:45 Co přináší použití perkutánních mechanických podpor pro výsledek katetrizační ablace komorové tachykardie
Jan Škoda
11:45 – 12:00 Implantabilní mechanické podpory – od překlenovací léčby po destinační terapii?
Helena Bedáňová
12:00 – 12:15 Diskuze
 
MEDTRONIC A CERTICON
 
12:15 – 12:30 Understanding in vivo conditions of cardiac leads
Erick Cuvillier
12:30 – 12:40 Představení společnosti CertiCon a pozvánka na workshop
Jan Syrinek
12:40 – 12:45 Pozvánka na workshopy Medtronic
Karel Baumann
12:45 – 14:45 Oběd
 
MEDTRONIC WORKSHOP
 
12:45 – 14:45 SmartSyncTM Device Manager a Reveal LINQTM Mobile Manager
Jaroslav Thomas, David Kočí
Novinky v portfoliu divize AF Solutions
Marek Lukáš, Martin Holec
FocusONTM – monitorovací a triage servis
Ivan Dvořák, Jiří Exner
Meet with Erick Cuvillier
Erick Cuvillier, Martin Huraj
Jaký je život pacienta s HeartWareTM? Diskuze s pacientem a VAD koordinátorkou
Zdeňka Doležalová, Helena Bedáňová, Naďa Čapičíková
Poznejte CertiCon
Jan Syrinek
 
IMPLANTABILNÍ PŘÍSTROJE
Předsedající: Miroslav Pšenička, Miroslav Novák
 
14:45 – 15:00 Stimulace Hisova svazku – kdy a jak na to?
Marián Fedorco
15:00 – 15:15 Extrakce elektrod – kdy a jak na to?
Milan Chovanec
15:15 – 15:30 Budeme konečně stimulovat fyziologicky?
Karol Čurila
15:30 – 15:50 Implantujeme zbytečně příliš přístrojů z primárně profylaktické indikace? Měli bychom zlepšit indikační kritéria?
Pro: Milan Kozák, Proti: Tomáš Roubíček
15:50 – 16:05 Racionální antibiotická terapie
Ivana Kohnová
16:05 – 16:25 Diskuze
16:25 – 16:50 Coffee–break
 
VARIA
Předsedající: Patrik Jarkovský, Marek Hozman
 
16:50 – 17:05 Běžně dostupná nositelná elektronika v detekci srdečních arytmií
Vlastimil Vančura
17:05 – 17:20 Katetrizační ablace u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie: může nahradit alkoholovou ablaci?
Josef Kautzner
17:20 – 17:35 Kardioneuroablace – jaká je optimální konfigurace lézí?
Dan Wichterle
17:35 – 17:55 Implantabilní srdeční monitory jsou důležité v diagnostice FS po mozkové příhodě
Pro: Miloš Táborský, Proti: Veronika Bulková
17:55 – 18:15 Diskuze
18:15 – 18:25 Zakončení sympozia

NEDĚLE 12. 1. 2020

EKG KVÍZ
Předsedající: Josef Kautzner
 
9:00 – 10:30 Interaktivní EKG kvíz o ceny
Josef Kautzner, Jiří Plášek
11:00 Oběd

REGISTRACE

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.
Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „19. Odborné kardiologické sympozium“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.

MÍSTO KONÁNÍ

LH Hotel Jana

Koliby 2824/2
750 02 Přerov
GPS souřadnice: 49.456140, 17.466674

www.hotel-jana.cz

KONTAKT

T.C.B.-CZ, s.r.o.
produkční agentura

Dana Synková
+420 724 390 504
registrace@tcb.cz

Medtronic Czechia, s.r.o.

Ing. Karel Baumann
+420 725 808 572
karel.baumann@medtronic.com

Ing. Kateřina Novotná
+420 602 668 419
katerina.novotna@medtronic.com