Medtronic
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH)

LVAD - dostupná léčba pokročilého srdečního selhání - kdy a koho doporučit?

CKTCH - I. IKAK FNUSA - Medtronic Road Show

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie CKTCH, 1. Interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a společnost Medtronic Czechia, s. r. o. si Vás s potěšením dovolují pozvat na odborný seminář LVAD - dostupná léčba pokročilého srdečního selhání - kdy a koho doporučit?

Visia AF MRI VR_MRI-DF4_Leads_NEWBRAND-min

HEARTWARE™
HVAD™ Pump

PROGRAM

Co lze nabídnout nemocným s terminálním srdečním selháním, když už léky nestačí?
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. / MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D. (FNUSA Brno, IKAK)

LVAD dostupná léčba pokročilého srdečního selhání
doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D. / MUDr. Ilona Pařenicová, Ph,D. (CKTCH Brno)

Diskuse

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity.

MÍSTA KONÁNÍ

20.3.2019
Třebíč

Nemocnice Třebíč
Jídelna
Purkyňovo nám. 133/2
674 01  Třebíč

https://www.nem-tr.cz/

21. 3. 2019
Jihlava

EA Business hotel Jihlava
Havlíčkova 5625/28
586 01 Jihlava

https://www.businesshoteljihlava.cz/

2. 4. 2019
Zlín

Restaurace U Staňků
Lázně 47
Zlín-Kostelec

http://www.restauraceustanku.cz/

9. 4. 2019
Znojmo

Hotel LAHOFER s.r.o.
Veselá 149/13 
669 02 Znojmo

https://www.lahofer.cz

15. 4. 2019
Třinec

Aula hybriních sálů
Kardiocentrum Podlesí
Konská 453, Třinec

https://nemocnicepodlesi.agel.cz/

16. 4. 2019
Břeclav

Steak House Codys
Lidická 17
690 03 Břeclav

https://steakhouse-codys.cz

REGISTRACE

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.
Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „LVAD – dostupná léčba pokročilého srdečního selhání – kdy a koho doporučit?“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.