Novinky v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Klinika kardiologie IKEM a společnost Medtronic Czechia, s. r. o. si Vás s potěšením dovolují pozvat na seminář Novinky v léčbě kardiovaskulárních onemocnění.

Seminář je pořádán pod záštitou odborného garanta 
prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., FESC

Nové směry v kardiovaskulární medicíně
IKEM Klinika kardiologieČeská lekařská komoraMedtronic

Odborný program 17 – 19 hod.
Novinky v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Novinky v léčbě srdečního selhání a kardiomyopatií
prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. / MUDr. Jana Bínová
MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D. / doc. MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.

Kritická končetinová ischemie – multidisciplinární přístup
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc. / MUDr. Tomáš Eckhardt

Nefarmakologická prevence tromboembolismu při fibrilaci síní
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D. / MUDr. Bronislav Janek, CSc.

Kdy indikovat pacienta k ablaci fibrilace síní?
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC / MUDr. Robert Čihák, CSc.

Svou účast prosím elektronicky potvrďte pomocí registračního formuláře nebo telefonicky na čísle (+420) 724 390 504. Registrace jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity. Na seminářích budou dodržována veškerá v tu chvíli platná epidemická opatření.

Místa konání

12. 3. 2024
Plzeň

Hotel Angelo
U Prazdroje 6
Plzeň 301 00

viennahouse.com/cz/angelo-prague/

16. 4. 2024 
Mladá Boleslav

Zrušeno

Mladá Boleslav
Vzdělávací centrum Škoda Auto
Na Karmeli 1457
Mladá Boleslav 293 01

www.nakarmeli.cz

14. 5. 2024
Jihlava

EA Business Hotel Jihlava
Havlíčkova 5625/28
Jihlava 586 01

www.businesshoteljihlava.cz

21. 5. 2024
Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov
Salónek u jídelny
Slovanského bratrství 710
Pelhřimov 393 01

www.hospital-pe.cz

28. 5. 2024 
Tábor

Střelnice – spolkový dům
Žižkova 249 
Tábor 390 01 
www.strelnice-tabor.cz

4. 6. 2024 
Liberec

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Jídelna
Husova 10
Liberec 460 63

www.nemlib.cz

11. 6. 2024 
Chodová Planá

Hotel U Sládka
Chodovar s.r.o.
Pivovarská 107
Chodová Planá 348 13

www.chodovar.cz

17. 9. 2024
Havlíčkův Brod

Připravujeme

Krajská knihovna Vysočiny
Žižkova 4344
Havlíčkův Brod 580 01

www.kkvysociny.cz

1. 10. 2024 
Praha  

Připravujeme

ÚVN: Kongresové centrum 
U Vojenské nemocnice 1200 
Praha 169 02
www.uvn.cz

8. 10. 2024  
Praha

Připravujeme

Clarion Congress Hotel Praha
Freyova 945/33
Praha 190 00

clarioncongresshotelprague.com

16. 10. 2024
Kolín

Připravujeme

Nemocnice Kolín
Žižkova 146, 280 02
Kolín III

www.hoteltheresia.cz

REGISTRACE

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.
Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „Novinky v léčbě kardiovaskulárních onemocnění“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.