Vážená paní doktorko, vážený pane doktore.

Srdečně vás zveme na spojené semináře VIZITA 23 a IWKA.

Připravili jsme pro vás v první části diskuzní odborný seminář VIZITA 23. Přednášejícími budou specialisté z oboru kardiologie, diabetologie, anesteziologie a intenzivní medicíny, kteří se podělí o své zkušenosti a poznatky. Seminář je také společenskou příležitostí pro setkání s dalšími lékaři, kteří se zabývají podobnou problematikou.

Druhá část je věnována již 7. ročníku Interaktivního Workshopu Katétrových Ablací IWKA. Medtronic Czechia s.r.o. a MUDr. Jozef Jakabčin pro vás připravili program večerního kardiologického semináře se zaměřením na poruchy rytmu a možnosti invazivní léčby. Interaktivní program se letos zaměří na interpretaci arytmií a typů kardiostimulace z prostého EKG. Na závěr nebude chybět oblíbený kardiologický kvíz a ceny.

17.10.2023, 17:00 – 23:00
Clarion Congress Hotel
Ústí nad Labem

ODBORNÝ PROGRAM
ČTVRTEK 17. 10. 2023
17:00 – 23:00

VIZITA 23
 
17:00 – 17:05 Úvodní slovo, prezentace programu
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
17:05 – 17:45 Příprava kardiovaskulárně a metabolicky komplikovaných pacientů k operaci a intervenci
MUDr. Lucie Radovnická – diabetologie
prim. MUDr. Ing. Jan Beneš – anesteziologie a intenzivní medicína
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D. - kardiologie
17:45 – 18:00 Antiagregační a antikoagulační léčba v perioperačním období z pohledu kardiologa a angiologa
MUDr. Olha Falion
18:00 – 18:20 Otázky a odpovědi, osobně a online
7. IWKA
 
18:20 – 18:30 Úvodní slovo, prezentace programu
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
18:30 – 19:00 Interpretace EKG změn způsobených kardiostimulací. Nová místa implantace stimulačních elektrod. Možné poruchy kardiostimulace.
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
MUDr. Jiří Holý
19:00 – 19:20 Novinky v arytmologii z kongresu ESC 2023 Amsterdam
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
MUDr. Jiří Holý
19:30 – 19:50 Interaktivní kardiologicko-arytmologický obrázkový test
MUDr. Olha Falion
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
19:50 – 20:00 Diskuze nad správnými odpověďmi, předání cen
20:00 – 23:00 Večeře v hotelové restauraci, odborná a neformální diskuze
18:00 – 22:00 Simulátor katetrizačních ablací – Medtronic
Simulátor implantace ILR, LINQ – Medtronic
23:00 Plánované ukončení

Svou účast prosím elektronicky potvrďte pomocí registračního formuláře nebo telefonicky na čísle (+420) 724 390 504.

Registrace jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16 a je ohodnocena 4 kredity.
Odborným garantem je MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

Generální sponzor

Medtronic

Sponzoři

AstraZeneca
Krka
Promed
Servier

REGISTRACE

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři. Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „VIZITA/IWKA“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.