ECHO WORKSHOP

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Klinika kardiologie - Oddělení neinvazivní kardiologie IKEM si vás dovoluje pozvat na 1. ročník projektu ECHO WORKSHOP.

Připravili jsme pro vás tuto novou možnost vzdělávání v pokročilých zobrazovacích metodách. Trojrozměrná a deformační echokardiografie se stává součástí doporučených postupů v rutinním vyšetření srdečních patologií, a proto se s vámi chceme podělit o naše zkušenosti a rady formou workshopu s individuálním přístupem.

V rámci dne se krátce teoreticky seznámíte s technickými aspekty metody, nastavením přístroje a specifiky náběru a analýzy dat. Kurz je ale převážně věnován vyšetření dobrovolníků a analýze normálních i patologických nálezů na pracovních stanicích EchoPac.

Workshop je určen pro kardiology/echokardiografisty jako nadstavbové vzdělání a věříme, že do budoucna získá tradici a eventuálně rozšíření o další části pokročilé echokardiografie.

Počet míst je na každý termín omezen na 20 účastníků.

10.06.2023 3D echokardiografie v denní praxi
21.10.2023 Deformační zobrazování (speckle tracking) v denní praxi
IKEMGE HealthCareEMSCardionAstraZeneca

Kurzovné

1 000 Kč za jeden výukový den (včetně celodenního občerstvení), je možno se přihlásit na oba termíny. Po vyplnění registračního formuláře vám bude zaslána faktura.

Svou účast prosím potvrďte elektronicky pomocí registračního formuláře. Registrace jsou přijímány do naplnění kapacity učeben, oznámení dostane každý přihlášený do mailu.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č. 16 a je ohodnocena 4 kredity. Odbornou garanci převzal MUDr. Martin Kotrč, vedoucí Oddělení neinvazivní kardiologie IKEM.

Administrace a dotazy

Dana Synková
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Odborný program

10.06.2023 (09:00 - 16:00)
3D echokardiografie v denní praxi

IKEM
Učebna 1+2, hlavní budova 3.patro
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
www.ikem.cz

Teoretická část

09:00 – 09:20 Fyzikální základy 3D echokardiografie + nastavení přístroje Ing. Jakub Štoček
09:20 – 09:40 Akvizice dat a jejich hodnocení teoreticky MUDr. Martin Kotrč
09:40 – 10:00 Praktické využití 3D echokardiografie pro volumetrii komor a hodnocení chlopní MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
10:00 – 10:20 Přestávka

Praktická část

10:20 – 13:00 Nácvik single a multibeat akvizice dat u zdravých dobrovolníků pod odborným dohledem
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 16:00 Vyhodnocení dat a práce s 3D echokardiografií v EchoPac stanici (10 pracovních stanic)

21.10.2023 (09:00 - 16:00)
Deformační zobrazování (speckle tracking) v denní praxi

IKEM
Učebna 1+2, hlavní budova 3.patro
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
www.ikem.cz

Teoretická část

09:00 – 09:30 Fyzikální základy speckle tracking a 2D longitudinální strain Ing. Viktor Šikula
09:30 – 10:10 Akvizice dat a jejich hodnocení teoreticky MUDr. Petr Lupínek, CSc.
10:10 – 10:40 Praktické využití speckle tracking u postižení myokardu a chlopenních nálezůMUDr. Martin Kotrč
10:40 – 11:00 Přestávka

Praktická část

11:00 – 13:00 Nácvik akvizice dat u zdravých dobrovolníků pod odborným dohledem
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 16:00 Hodnocení různých patologií v EchoPac stanici (15 pracovních stanic)

REGISTRACE

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.
Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „ECHO WORKSHOP“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.