Využívání inzulínové pumpy MiniMed 780G

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

společnost Medtronic Czechia s.r.o. si vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář Využívání inzulínové pumpy MiniMed 780G.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity.

Mapa
MedtronicS diabetem naplno

Odborný program 17 – 19 hodin 
Využívání inzulínové pumpy MiniMed 780G

Využívání inzulínové pumpy MiniMed 780G v těhotenství. 
Využívání inzulínové pumpy MiniMed 780G při fyzické aktivitě.

Přednášející:
MUDr. Eva Horová, Ph.D., VFN Praha
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., VFN Praha

Svou účast prosím elektronicky potvrďte pomocí registračního formuláře nebo telefonicky na čísle (+420) 724 390 504. Registrace jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu. Po skončení odborného programu je připraveno občerstvení.

Místa konání

28. 3. 2023
Olomouc

Clarion Congress Hotel
Jeremenkova 36
779 00 Olomouc

clarioncongresshotelolomouc.com

30. 3. 2023
Praha

Clarion Congress Hotel
Freyova 33
190 00 Praha

clarioncongresshotelprague.com

20. 4. 2023
Plzeň

Hotel Angelo
U Prazdroje 6
301 00 Plzeň

viennahouse.com

REGISTRACE

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.
Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely semináře „Využívání inzulínové pumpy MiniMed 780G“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.